Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Rozen voor Eva

1 op de 10 families kiest voor cremeren
om financiële redenen

Monuta publiceert Graf- en crematiekosten 2022

Apeldoorn 17 mei 2022

  • Begraven in Gemeente Groningen eindelijk goedkoper
  • Steekproef: 46% hoogste tariefverhoging gemeentelijke begraafplaats


1 op 10 families kiest voor cremeren om financiële redenen
Lees hier meer over in het persbericht.

Wil je inzicht in de graf- en crematiekosten in een specifieke plaats? 
Ga naar de Graf- en crematiekostenmeter.

Groningen in prijs gedaald
De duurste en goedkoopste gemeentelijke begraafplaats bevindt zich al jaren in de gemeente Groningen en Losser. Op begraafplaats Esserveld, in Groningen, kost een eenpersoonsgraf met een looptijd van dertig jaar € 7.900 (*1) (2021: € 8.422). Dit is meer dan € 500 lager dan vorig jaar en nog steeds het duurst. Alleen met toestemming van de gemeente is een nieuw graf mogelijk op deze begraafplaats. In de Overijsselse plaats Losser kost een eenpersoonsgraf met een looptijd van 20 jaar € 776 (*1)(2021: € 765).  Gemiddeld kost een gemeentelijk particulier graf € 3.397 (*1) (2021: € 3.292). De gemiddelde Grafkosten van alle begraafplaatsen uit het onderzoek is € 3.111 (*3) (2021: € 3.036).

Afbeelding
Gemeentelijke grafkosten top 10 2022

Bekijk hier de goedkoopste en duurste gemeentelijke begraafplaats per provincie.

Prijsstijging gemeentelijke begraafplaatsen
Gemeenten bepalen zelf de prijs voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats. Ook bepalen zij de duur van de grafrechten, begraafkosten, kosten voor het grafonderhoud en de jaarlijkse indexering van de prijzen. Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is er een model-beheersverordening Begraafplaatsen en tarieventabel beschikbaar die gebruikt kunnen worden. Echter bepaalt een gemeente hoe zij uiteindelijk communiceren over hun Grafkosten. 

De kosten voor grafrechten van gemeentelijke begraafplaatsen stijgen jaarlijks om kostendekkend te kunnen blijven. Uit een steekproef, waarbij 2021 met 2022 is vergeleken, blijken er flinke prijsstijgingen (*1) te zijn bij de onderzochte gemeenten. De redenen voor tariefverhogingen liggen vaak uiteen. Meestal gaat het om stijgingen die met de inflatie te maken hebben. Dit jaar is de inflatie hoger dan anders. Soms is er meer aan de hand, zoals de herindeling van een gemeente waarbij de tarieven gelijkgetrokken worden. De laatste decennia is het aantal begrafenissen teruggelopen waardoor de kosten voor onderhoud en behoud van begraafplaatsen oplopen. De meest in het oog springende tariefverhoging is die van de gemeente Overbetuwe met een stijging van 46%.

Afbeelding
Steekproef prijsstijgingen gemeentelijke grafkosten 2022


Crematiekosten 

Meestal is een crematorium niet in handen van de overheid, maar een particuliere ondernemer. De kosten die crematoria rekenen bepalen zij daarom zelf op basis van de kwaliteit van de dienstverlening, investeringen in de faciliteiten en de positie in de markt. In 2021 is in Nederland 67% (bron: LVC) van de overledenen gecremeerd. 
De kosten voor een crematie liggen lager dan voor een graf, omdat het om eenmalige kosten gaat. De verschillen tussen regio’s zijn kleiner dan bij begraafplaatsen, omdat er geen grondkosten en bijvoorbeeld onderhoudskosten bij komen. Gemiddeld kost een stille crematie (*2) (zonder dienst) in Nederland € 707 (2021: € 694), een crematie met dienst kost gemiddeld € 1.415 (2021: € 1.391). De meeste mensen kiezen voor een crematie met een dienst en condoleance in de aula van het crematorium. In de provincie Utrecht zijn de kosten voor een stille crematie(*2) gemiddeld het laagst (€ 558). Voor een crematie met dienst (*4) is Groningen het goedkoopst (€ 1.356).  Een stille crematie is in Friesland gemiddeld het duurst (€ 926) en in Overijssel betalen mensen het meest voor een crematie met dienst (€ 1.642) (*4).

Afbeelding
Crematiekosten per provincie 2022

*1: grafrechten en begraafkosten op een gemeentelijke begraafplaats voor minimaal 20 jaar voor een particulier eenpersoonsgraf, het is afhankelijk per gemeente of onderhoudskosten, kosten voor het plaatsen van een grafmonument en administratiekosten hier onderdeel van zijn.

*2: stille crematie zonder gebruik van faciliteiten en zonder nabestaanden op het meest voordelige tijdstip, in sommige gevallen valt de asbestemming in de prijs of is begeleiding van nabestaanden inbegrepen.

*3: grafrechten en begraafkosten op een gemeentelijke of bijzondere begraafplaats voor minimaal 20 jaar voor een particulier eenpersoonsgraf, administratiekosten kunnen hier onderdeel van zijn, zonder de kosten voor onderhoud of het plaatsen van een grafmonument

*4: crematie met gebruik van aula (minimum aantal minuten), tijd voor gebruik is afhankelijk van de locatie, in sommige gevallen valt de asbestemming in de prijs of is begeleiding van nabestaanden inbegrepen.


Over het graf- en crematieonderzoek
Monuta heeft de grafkosten van 1.698 begraafplaatsen (gemeentelijk en bijzonder) in Nederland onderzocht. Daarbij zijn de kosten voor grafrechten en begraafkosten in kaart gebracht. De grafrechten, onderhoud- en begraafkosten samen bepalen de totale kosten voor de aanschaf van een graf. Daarnaast zijn van 111 crematoria in Nederland de kosten van een stille crematie met en zonder gebruik van de aula in kaart gebracht. Al deze kosten zijn in de online graf- en crematiekostenmeter van Monuta inzichtelijk gemaakt en voor iedereen toegankelijk.


Disclaimer
De bedragen in het graf- en crematiekostenanalyses zijn gebaseerd op onderzoek in de maand januari t/m maart van 2022 en geven een indicatie van de kosten van begraven en cremeren. Het gaat hier om een optelling van een aantal kostenposten zoals grafrecht, begraafkosten, onderhoudskosten bij begraven en de kosten van crematie en asbestemming bij cremeren. Op het moment van overlijden kunnen de kosten afwijken. Monuta kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen naar aanleiding van de uitkomst van het graf- en crematiekostenonderzoek.

Ondanks het feit dat dit onderzoek uitermate zorgvuldig is uitgevoerd, zijn onjuistheden niet uitgesloten. Opmerkingen naar aanleiding van deze graf- en crematiekosten kunnen gemaild worden naar grafkosten@monuta.nl.