Rouw en verlies bij dierbaren

Rouw en verlies bij dierbaren

Als er iemand komt te overlijden, heeft de omgeving het niet gemakkelijk. Hoe helpt u een vriend(in), partner of familielid als deze wordt geconfronteerd met rouwverwerking bij verlies van dierbaren? Een paar handreikingen om de rouwcirkel rond te maken.

Voorafgaand aan het overlijden, bijvoorbeeld bij ziekte of ouderdom, worden de naasten geconfronteerd met het feit dat afscheid nemen onherroepelijk bij het leven hoort. Wat kunt u doen om uw dierbaren te helpen om te gaan met rouwverwerking en verlies? Probeer de mensen die dicht bij de zieke of oudere staan op een voorzichtige manier te zeggen dat de dood bij het leven hoort. Samen (hardop) nadenken over de dood, rouw en verlies kan een grote steun zijn.

Sta stil bij het verlies van een dierbare

Bij verlies van een dierbare is er vaak sprake van een gevoel van verdoving en verbijstering. De nabestaande voelt zich op zichzelf teruggeworpen en heeft de behoefte om de confrontatie met de dood van zich af te praten. Wat kunt u doen om te helpen? Neem de tijd om te luisteren en heb oprecht aandacht voor degene die verdriet heeft. Wees daarin bescheiden, haal geen eigen ervaringen aan. Het is altijd goed om praktisch te handelen. Neem de nabestaanden werk uit handen, kook, schrijf rouwkaarten, neem de telefoon op.

Luister naar de rouwende

Op een bepaald moment komt het stadium van objectieve bewustwording van het verlies en de rouw. Het eigenlijke rouwproces begint en dat doet pijn. Het gaat gepaard met ontkenning, gevoelens van angst, wanhoop en vaak ook schuldgevoelens. Iemand die een geliefde verliest zal de overledene niet los willen laten. Het is een gevecht tussen verstand en gevoel. Wat kunt u doen om te helpen? Blijf naar de rouwende luisteren. Laat iemand zijn gevoelens onder woorden brengen. Weerleg niet wat hij of zij zegt, ook al zijn dat uitingen van boosheid, ontkenning of schuldgevoel.

Blijf interesse tonen over het verlies

De subjectieve bewustwording van het feit dat iemand dood is, gaat gepaard met een gevoel van leegte, gemis en eenzaamheid. Dit kan een depressie veroorzaken waarbij de gedachte ook dood te willen zijn, de kop op zal steken. Dat is niet verwonderlijk want het leven ziet er voor de nabestaanden soms uitzichtloos uit. Wat kunt u doen om te helpen? Laat uw aandacht niet verslappen. Blijf interesse tonen over het verlies en leef u in in de situatie van de rouwende. Hierdoor zult u een deel van de onmacht en het verdriet meevoelen waardoor gesprekken met de nabestaande ‘echt' zijn.

Help bij het afsluiten van het rouwproces

Na verloop van tijd begint het verwerkingsproces. Wanneer is voor ieder mens verschillend. Dit uit zich in opmerkingen waaruit blijkt dat iemand weer zin in het leven krijgt. Het is genoeg geweest met de rouwverwerking en het intense verdriet over het verlies van de dierbare. Er is weer verbinding met het leven. Wat kunt u doen om te helpen? Sommige mensen moeten een handje geholpen worden om de stap naar verwerking te zetten. Geef handreikingen die helpen bij het afsluiten en afronden van het rouwproces. Bedenk uitstapjes waarvan u weet dat iemand ze graag doet en praat na over hoe prettig het is dat jullie weer eens echt hebben gelachen. Attendeer erop dat het leven toch ook weer mooie kanten heeft zonder dat je het verlies bagatelliseert.