Repatriëring monuta

Overlijden in het buitenland en repatriëring na overlijden

Bent u in het buitenland en krijgt u te maken met een overlijden? Dan kunt u het beste meteen bellen met de alarmservice van uw reisverzekering.

Wilt u een overledene laten repatriëren van Nederland naar een ander land, bijvoorbeeld naar het vaderland? Neem dan contact op met ons Service Centre Repatriëring via het gratis telefoonnummer 0800 - 31 00 002 of vanuit het buitenland op telefoonnummer +31 (0)55 - 539 1162.

Overledenen overbrengen naar het buitenland 

Monuta heeft veel ervaring met de repatriëring na het overlijden naar alle landen van de wereld. Jaarlijks wordt Monuta ongeveer 300 keer ingeschakeld om overledenen van en naar Nederland over te brengen. 

Monuta regelt voor een uitvaart in het buitenland onder andere:

 • de laatste verzorging van de overledene (inclusief eventueel balsemen)
 • de transportkist
 • het vervoer naar elke luchthaven in Nederland
 • het vervoer naar het land van herkomst
 • de formaliteiten en benodigde documenten bij de luchthaven of grens
 • het contact met de uitvaartonderneming in het land van bestemming
 • een realistische kostenbegroting

Overledenen overbrengen naar Nederland 

Voor de repatriëring van overledenen naar Nederland krijgt Monuta opdracht van de belangrijkste Nederlandse alarmcentrales die over de hele wereld werkzaam zijn. Monuta wordt ingezet vanwege de aanwezige kennis, ervaring en hoge kwaliteit van dienstverlening. Monuta verzorgt ook repatriëringen voor particuliere opdrachtgevers.

Monuta regelt onder andere:

 • het contact met de Nederlandse uitvaartonderneming, ambassades en consulaten;
 • het verzorgen van de overledene; 
 • de transportkist;
 • het vervoer (inclusief afhandelen formaliteiten) naar Nederland per vliegtuig of auto;
 • de benodigde documenten en het legaliseren ervan;
 • een realistische kostenbegroting.

Wat te doen bij een overlijden in het buitenland?

Wanneer u in het buitenland bent en te maken krijgt met een overlijden, kunt u contact opnemen met de alarmcentrale van uw reisverzekering. Heeft u geen reisverzekering afgesloten? Bel dan direct Monuta op het gratis telefoonnummer 0800 - 31 00 002 of vanuit het buitenland op telefoonnummer: 0031 - (0)55 539 11 50.

Monuta Service Centre Repatriation

De repatriëring van een overledene naar zijn of haar vaderland wordt gecoördineerd vanuit het Monuta Service Centre Repatriation (SCR). Onze medewerkers zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar. Voor het Monuta SCR werken professionele en getrainde hulpverleners. Zij hebben dagelijks contact met een zorgvuldig opgebouwd netwerk van contacten en uitvaartondernemingen over de hele wereld. Onze medewerkers kennen de gebruiken in andere landen en spreken de meest voorkomende talen.

Wat wordt er vergoed door verzekeraars?

Een reisverzekering, aanvullende verzekering van een zorgverzekeraar of een uitvaartverzekering kan de kosten voor repatriëring vergoeden. In de meeste gevallen wordt de repatriëring vanuit de reisverzekering geregeld. Als de overledene geen dekking voor de repatriëring vanuit de reisverzekering of zorgverzekering had maar wel een uitvaartverzekering, dan kan de repatriëring daaruit vergoed worden. Dat kan de gehele repatriëring zijn of een gedeelte daarvan, afhankelijk van de soort uitvaartverzekering.

Monuta heeft twee soorten uitvaartverzekeringen, een pakketverzekering en een geldverzekering. De meeste pakketverzekeringen van Monuta bevatten een werelddekking. Dat houdt in dat als iemand in het buitenland overlijdt, het vervoer vanuit het betreffende land naar Nederland wordt vergoed. Daar zitten niet de kosten bij van een buitenlandse uitvaartondernemer, de kosten voor een kist, laatste verzorging en de kosten voor het aanvragen van een akte van overlijden. Oftewel niet de hele repatriëring maar alleen het vervoer. In de polisvoorwaarden of op het polisblad staat welke dekking er voor repatriëring geldt. Bij een geldverzekering wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Zij kunnen met dat bedrag de repatriëringskosten betalen en vervolgens de uitvaart in Nederland of in het buitenland.

De kosten van repatriëring kunnen sterk verschillen. Dit heeft invloed op het bedrag dat overblijft voor de uitvaart. Het overbrengen van een overledene naar België kost gemiddeld zo’n € 1.700 euro. Maar een repatriëring naar Brazilië kan oplopen tot zo’n € 12.000 euro. Een repatriëring vanuit het buitenland naar Nederland varieert gemiddeld tussen € 6.000 en € 8.000. 

Vragen en meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Service Centre Repatriëring via het gratis telefoonnummer 0800 - 31 00 002 of vanuit het buitenland via telefoonnummer 0031 (0)55 - 539 1150 of mail naar scr@monuta.nl

Hieronder vindt u meer informatie over repatriëring in verschillende talen.