Trends en cijfers: uitvaartverzekeringen 2018

Monuta biedt op basis van eigen onderzoek een overzicht van cijfers en trends in de uitvaartverzekeringsmarkt. Gebaseerd op data van Monuta vindt u informatie over de aanvragers van een uitvaartverzekering in 2018. 

Ongeveer driekwart van alle Nederlanders met een uitvaartverzekering in 2018

In Nederland heeft zo’n 74% van de bevolking een uitvaartverzekering, zo blijkt uit onderzoek van NL-Eyes uit 2018 onder 2129 respondenten, in opdracht van Monuta. Dit percentage is al een aantal jaar redelijk stabiel. Nederlanders hebben gemiddeld gezien meer verzekeringen dan mensen in andere Europese landen. Van alle hoofdaanvragers is 54% vrouw. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen een uitvaartverzekering afsluiten is 37 jaar. Bij mannen ligt dit op 40 jaar. 

Percentage Nederlanders met een uitvaartverzekering in 2018

 

 

Verder valt op dat het percentage wel/niet verzekerden per provincie sterk verschilt. Het percentage Nederlanders met een uitvaartverzekering ligt voor Zeeland met 62% ruim onder het landelijk gemiddelde. Daarentegen ligt het percentage Nederlanders met een uitvaartverzekering voor Groningen en Drenthe met 83% ruim boven het landelijk gemiddelde.

Verdeling man/vrouw als aanvrager van een uitvaartverzekering in 2018

Vrouwen zijn in 2018 in 54% van de gevallen aanvrager. Mannen zijn in 46% van de gevallen aanvrager. Per provincie valt op dat alleen in Drenthe mannen vaker de hoofdaanvrager zijn (50,1% om 49,9%). Meeste aanvragers van een uitvaartverzekering komen uit Zuid-Holland.

Verdeling man/vrouw als aanvrager van een uitvaartverzekering in 2018

 

Verdeling man/vrouw als aanvrager van een uitvaartverzekering per provincie

Verdeling man/vrouw aanvragen uitvaartverzekering provincie

 

Aanvragers uitvaartverzekering in 2018 per provincie

Het percentage aanvragers van een uitvaartverzekering is met 26% het hoogst in Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland met 14,3% van de aanvragers en Gelderland met 12,6% van de aanvragers. Het kleinste aantal aanvragers woont in Zeeland. Ongeveer 2,3% van de aanvragers woont in de provincie met het laagste inwonerstal van Nederland.

Verdeling aanvragers uitvaartverzekering per provincie

 

Verdeling aanvragers uitvaartverzekering per provincie

 

Gemiddelde leeftijd bij aanvraag van een uitvaartverzekering in 2018

De gemiddelde leeftijd van de hoofdverzekerde een uitvaartverzekering is 38 jaar. De gemiddelde leeftijd van vrouwen als hoofdverzekerde van een uitvaartverzekering is 37 jaar, bij mannen is dit 40 jaar. Het percentage hoofdverzekerde van een uitvaartverzekering dat ouder is dan 55 jaar oud is relatief klein. Dat komt onder andere doordat op deze leeftijd veel mensen al een uitvaartverzekering hebben. Daarnaast is de premie van een uitvaartverzekering gebonden aan de leeftijd van de verzekerde. Dit betekent dat de premie hoger is wanneer de leeftijd hoger is.

Transacties (%) per leeftijd van hoofdaanvrager van een uitvaartverzekering

Transacties per leeftijd van hoofdaanvrager uitvaartverzekering

 

Gemiddelde leeftijd hoofdverzekerde met uitvaartverzekering

 

Gemiddelde leeftijd van de hoofdaanvrager van een uitvaartverzekering per provincie

De gemiddelde leeftijd van vrouwelijke en mannelijke hoofdaanvragers van een uitvaartverzekering verschilt zeer weinig per provincie. De gemiddelde leeftijd  van mannen ligt met ruim 42 jaar het hoogst in Limburg en met 37 jaar het laagst in Friesland. Bij vrouwen is de gemiddelde leeftijd van de hoofdaanvrager het hoogst  in Noord-Holland en het laagst in Groningen.

Gemiddelde leeftijd hoofdaanvrager per provincie

 

Meest gekozen uitvaartverzekering in Nederland in 2018

De verdeling van type afgesloten uitvaartverzekeringen bij Monuta in 2018 is zowel bij mannen als vrouwen zeer gelijkmatig verdeeld. Er wordt het vaakst gekozen voor de Plus-verzekering. Ook de verschillen per provincie zijn klein. Na de Plus-verzekering wordt de Basis-verzekering het vaakst afgesloten. Verzekeringsnemers hebben in 2018 een voorkeur voor een verzekering met pakket van diensten en producten. 

  • Jongeren (19-24 jr) kiezen het meest voor Verzekering Uitvaart Plus (43% van de gevallen) en in 21% van de gevallen voor Verzekering Uitvaart Basis. 
  • Personen in de leeftijd van 55-64 jaar kiezen het meest voor Verzekering Uitvaart Plus (38%), daarna voor Verzekering Uitvaart Basis (32%). 
  • Ouderen (65+) kiezen het meest voor een Verzekering Uitvaart Basis (37%). Van alle leeftijdsgroepen die voor een Verzekering Uitvaart geld kiezen is 22% 65 jaar of ouder.

Meest gekozen uitvaartverzekering in Nederland in 2018

 

Aantal kinderen meeverzekerd bij afgesloten uitvaartverzekering in 2018

Kinderen kunnen gratis meeverzekerd worden tot hun 18e jaar op de polis van hun ouders. Ruim 70% van de aanvragers heeft geen kinderen meeverzekerd op de polis. Op provincieniveau zijn er geen grote verschillen te zien betreft het aantal kinderen per afgesloten uitvaartverzekeringsorder. 

Aantal kinderen per afgesloten uitvaartverzekeringorder

 

Gemiddelde uitvaartkosten in Nederland in 2018

In 2018 stegen de gemiddelde kosten voor een uitvaart nog steeds. De kosten zijn met een kleine 3% gestegen ten opzichte van 2017. Dit heeft onder andere te maken met de algehele inflatie in Nederland, veranderende uitvaartwensen en de groeiende behoefte naar een persoonlijkere uitvaart.

Gemiddelde kosten van uitvaartdiensten per jaar

 

Gemiddelde kosten van uitvaartdiensten per jaar

 

De landelijk gemiddelde uitvaartkosten zijn berekend op basis van de jaarverslagen van de grotere uitvaartorganisaties in Nederland.

* een schatting op basis van de inflatie op uitvaartdiensten met cijfers van het CBS. 

Verhouding begraven en cremeren in Nederland in 2018

In 2018 is het aantal crematies ten opzichte van begrafenissen gestegen met één procent naar 65 procent. Het hoogste aantal crematies vond plaats in Zuid-Holland. De provincie waar de meeste mensen voor een crematie kozen, is Limburg met 87 procent gevolgd door Drenthe (79 procent) en Utrecht (75 procent). In Zeeland (46 procent) en Friesland (44 procent) was begraven het meest in trek. Meer informatie over uitvaartontwikkelingen 2018.

 

Om een uitvaartverzekering uit te keren is het noodzakelijk om een begunstigde, vaak de opdrachtgever van de uitvaart, te benoemen. Deze begunstigde zal de uitkering van de verzekering ontvangen, zodat de kosten voor de uitvaart betaald kunnen worden. Het is mogelijk om al in leven de uitvaartwensen vast te leggen en daarin al een opdrachtgever of begunstigde te noteren.