Kinderen bij een uitvaart

Kinderen worden meer betrokken bij dood en verdriet dan vroeger. Voorheen werd de dood niet geschikt gevondenvoor de tere kinderziel. Dat kinderen mee mogen naar begrafenissen en crematies is een vooruitgang, maar dan gaat het wel om kinderen ouder dan vijf jaar. Iedereen begrijpt dat een huilende baby of huilende peuter gĂȘnant is bij een uitvaartplechtigheid, maar een vrolijk kletsende vierjarige kan ook gefronste wenkbrauwen uitlokken.

Of een peuter of kleuter mee kan worden genomen naar een begrafenis of crematie hangt helemaal af van de band die het kind heeft met de overledene. Behoort de overledene tot de directe familie (vader, moeder, broer, zus, grootouders) dan is het vanzelfsprekend dat het kind er is ondanks het opgewekte gebabbel. Als de familie van de overledene besluit om een jong kind mee te nemen, dan is het niet aan de overige bezoekers om zich daaraan te storen. Anders is het natuurlijk als een kwetterend kind een uitvaart verstoort van iemand waar het kind geen band mee heeft. De moeder van een van uw beste vriendinnen bijvoorbeeld. Vanaf een leeftijd van ongeveer vijf jaar zijn kinderen oud genoeg om te begrijpen dat ze op bepaalde momenten hun mond moeten houden.