Duurzaamheid en milieu belangrijk bij leven, maar niet bij afscheid

Van biologisch eten tot elektrische auto’s en het betalen voor je plastic tasje. Je kunt er niet omheen: groen en duurzaam leven is hot. Maar hoe zit het met duurzaamheid rondom de dood? Speelt milieubewustzijn ook een rol bij onze uitvaart?

Meer dan 62% van de Nederlanders vindt duurzaamheid en milieu een belangrijk onderdeel in zijn of haar leven. Toch hecht meer dan een derde geen belang aan groene of duurzame aspecten bij zijn of haar uitvaart, zo blijkt uit onderzoek van uitvaartorganisatie Monuta. Een even grote groep zou wel duurzame aspecten bij de uitvaart willen, zolang het maar niks extra kost. Slechts 7% van de respondenten geeft aan extra te willen betalen voor duurzame of groene elementen bij de uitvaart.

Groene uitvaart
Er is tegenwoordig heel veel mogelijk voor mensen die graag milieubewust of duurzaam afscheid willen nemen. Zo kan men kiezen voor een graf op een natuurbegraafplaats of een donatie aan een goed doel in plaats van bloemen. Of een loopkoets of bakfiets in plaats van een rouwauto. Maar ook een ‘groene’ koffietafel, met biologische broodjes en koffie met een EKO-keurmerk, kunnen onderdeel zijn van een duurzame uitvaart.

Een kwart van de Nederlanders zou graag een kist of urn van duurzaam materiaal bij de uitvaart hebben. De productie van de traditionele houten of spaanplaten kist is niet erg goed voor het milieu. Bij het kappen van bomen, het drogen van hout en het vervoer over grote afstanden komen veel milieubelastende stoffen vrij. Dit kan beperkt worden door te kiezen voor binnenlands hout met het FSC-keurmerk. Of een van de vele alternatieven, zoals een lijkwade, draagbaar of kartonnen kist.

Meer inspiratie en mogelijkheden rondom een groene uitvaart is te vinden op www.monuta.nl/groeneuitvaart

Onderzoek uitgevoerd in mei 2016 door Coopr in opdracht van Monuta onder 1076 respondenten.