Natuurbegraafplaats Fryslân

Hand in hand met de natuur
De eerste Natuurbegraafplaats van Friesland in Nieuwehorne wekt veel belangstelling en sympathie. Eigenaar Ab van Middelkoop heeft een bosperceel van 12 hectare omgevormd tot natuurgebied met tijdelijke functie begraafplaats. Tijdelijk, want graven worden niet geruimd en krijgen de tijd om volledig op te gaan in de natuur. Het is ook om die reden dat er één persoon per 25 m2 begraven wordt.

De uitgangspunten van het begraven in de natuur zijn het gebruik van volledig afbreekbare materialen voor het omhulsel als de kist of wade. Dat geldt eveneens voor de kleding van de overledene. En natuurlijk een bescheiden grafmonument in de vorm van een zwerfkei of boomschijf past hierbij. Een jonge boom of struik heeft de voorkeur, het belangrijkste uitgangspunt is immers het ontstaan van een beschermd natuurgebied in de vorm van een begraafbos.

Belangstelling
De officiële opening van Natuurbegraafplaats Fryslân vond plaats op 9 juli 2016 en had als resultaat dat de belangstelling een enorme vlucht nam. Het aantal reserveringen neemt snel toe en er vindt gemiddeld één uitvaart in de 3 weken plaats. Het is een plek van afscheid, maar zeker ook van leven. U bent van harte welkom voor een rondleiding.

Graach ris oant sjen yn Nyhoarne!

Natuurbegraafplaats Fryslân
Achtste Wijk
8414 NA  Nieuwehorne
06 – 504 064 67
info@natuurbegraafplaatsfriesland.nl
www.natuurbegraafplaatsfriesland.nl