Actueel

Rouwvervoer

Het meest gangbaar is de grijze of zwarte rouwauto. Soms kiezen mensen ook voor andere vormen van vervoer zoals de uitvaartbus, waarin de nabestaanden samen met de overledene van de plaats van opbaring naar de uitvaartlocatie gaan. Indien de uitvaart geheel lokaal is kan er ook worden gekozen voor de fiets of lopend. 

Dit zijn de tien meest gekozen vormen van rouwvervoer:

Cryomeren en Resomeren

Cryomatie (lyofilisatie of vriesdrogen) is een nieuwe manier om stoffelijke overschotten te laten vergaan. Bij deze techniek wordt het lichaam bevroren, waarna het door kleine trillingen in een organische substantie uiteenvalt. Na verwijdering van lichaamsvreemde stoffen zoals kwik en bijvoorbeeld kunstheupen, kan het ‘overschot’ worden begraven of gecremeerd. 

De duurzame uitvaart

Mensen die tijdens hun leven zo duurzaam mogelijk leven, kiezen er voor om ook bij hun overlijden in volledige natuurlijk afbreekbare materialen begraven te worden. Niet alleen milieuvriendelijke uitvaartkisten, maar ook milieuvriendelijk drukwerk, vervoer of zelfs bloemkeuze hebben hier de voorkeur.