Actueel

Een afscheid voorbereiden als u alleenstaand bent

Het regelen van een uitvaart na een overlijden begint met een opdrachtgever. Door het stijgend aantal alleenstaanden is het vaak lastig om een opdrachtgever te vinden. Wij geven tips om u toch voor te bereiden op het afscheid.

1. Een opdrachtgever hoeft geen familie te zijn

Vaak wordt gedacht dat alleen een partner of kind de uitvaart kan regelen. Dit is een misvatting. Iedereen kan opdrachtgever zijn. Dus ook een collega, buurvrouw, beste vriend of kennis.

2. De opdrachtgever ontvangt de uitvaartnota

Vijf praktische tips om uitvaartwensen te bespreken

Iedere dag maken we keuzes, bewust of onbewust, met kleine of grote gevolgen voor nu én voor later. Maar staan we wel eens stil bij de keuzes voor na ons leven? Hoe willen we dat ons afscheid eruitziet? De meeste mensen willen wel een afscheid dat bij hun leven past, maar staan hier niet bij stil wanneer ze nog volop in het leven staan. Op zich erg logisch, maar praten over uitvaartwensen zou toch doodgewoon moeten zijn? Ook al weten we dat het belangrijk is om hier op tijd bij stil te staan, toch zien we dat dit gesprek vooruitgeschoven wordt.

Rouwvervoer

Het meest gangbaar is de grijze of zwarte rouwauto. Soms kiezen mensen ook voor andere vormen van vervoer zoals de uitvaartbus, waarin de nabestaanden samen met de overledene van de plaats van opbaring naar de uitvaartlocatie gaan. Indien de uitvaart geheel lokaal is kan er ook worden gekozen voor de fiets of lopend. 

Dit zijn de tien meest gekozen vormen van rouwvervoer:

Cryomeren en Resomeren

Cryomatie (lyofilisatie of vriesdrogen) is een nieuwe manier om stoffelijke overschotten te laten vergaan. Bij deze techniek wordt het lichaam bevroren, waarna het door kleine trillingen in een organische substantie uiteenvalt. Na verwijdering van lichaamsvreemde stoffen zoals kwik en bijvoorbeeld kunstheupen, kan het ‘overschot’ worden begraven of gecremeerd. 

De duurzame uitvaart

Mensen die tijdens hun leven zo duurzaam mogelijk leven, kiezen er voor om ook bij hun overlijden in volledige natuurlijk afbreekbare materialen begraven te worden. Niet alleen milieuvriendelijke uitvaartkisten, maar ook milieuvriendelijk drukwerk, vervoer of zelfs bloemkeuze hebben hier de voorkeur.